Categories
Hukamnama Sahib

Daily Hukamnama Sahib Sri Darbar Sahib 22 December 2022 | Mukhwak – Today’s Hukamnama Sahib

Daily Hukamnama Sahib from Sri Darbar Sahib, Sri Amritsar

Thursday, 22 December 2022

ਰਾਗੁ ਆਸਾ – ਅੰਗ 472

Raag Aasaa – Ang 472

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ਜੇ ਕਰਿ ਸੂਤਕੁ ਮੰਨੀਐ ਸਭ ਤੈ ਸੂਤਕੁ ਹੋਇ ॥

ਗੋਹੇ ਅਤੈ ਲਕੜੀ ਅੰਦਰਿ ਕੀੜਾ ਹੋਇ ॥

ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆ ਬਾਝੁ ਨ ਕੋਇ ॥

ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਤੁ ਹਰਿਆ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

ਸੂਤਕੁ ਕਿਉ ਕਰਿ ਰਖੀਐ ਸੂਤਕੁ ਪਵੈ ਰਸੋਇ ॥

ਨਾਨਕ ਸੂਤਕੁ ਏਵ ਨ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨੁ ਉਤਾਰੇ ਧੋਇ ॥੧॥

ਮਃ ੧ ॥

ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕੁ ਲੋਭੁ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੂਤਕੁ ਕੂੜੁ ॥

ਅਖੀ ਸੂਤਕੁ ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਤ੍ਰਿਅ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪੁ ॥

ਕੰਨੀ ਸੂਤਕੁ ਕੰਨਿ ਪੈ ਲਾਇਤਬਾਰੀ ਖਾਹਿ ॥

ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬਧੇ ਜਮ ਪੁਰਿ ਜਾਹਿ ॥੨॥

ਮਃ ੧ ॥

ਸਭੋ ਸੂਤਕੁ ਭਰਮੁ ਹੈ ਦੂਜੈ ਲਗੈ ਜਾਇ ॥

ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਭਾਣੈ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥

ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿਤ੍ਰੁ ਹੈ ਦਿਤੋਨੁ ਰਿਜਕੁ ਸੰਬਾਹਿ ॥

ਨਾਨਕ ਜਿਨੑੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੁਝਿਆ ਤਿਨੑਾ ਸੂਤਕੁ ਨਾਹਿ ॥੩॥

ਪਉੜੀ ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਵਡਾ ਕਰਿ ਸਾਲਾਹੀਐ ਜਿਸੁ ਵਿਚਿ ਵਡੀਆ ਵਡਿਆਈਆ ॥

ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾ ਨਦਰੀ ਆਈਆ ॥

ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਤਾ ਮਨਿ ਵਸਾਈਆ ॥

ਕਰਿ ਹੁਕਮੁ ਮਸਤਕਿ ਹਥੁ ਧਰਿ ਵਿਚਹੁ ਮਾਰਿ ਕਢੀਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ॥

ਸਹਿ ਤੁਠੈ ਨਉ ਨਿਧਿ ਪਾਈਆ ॥੧੮॥

English Transliteration:

salok mahalaa 1 |

je kar sootak maneeai sabh tai sootak hoe |

gohe atai lakarree andar keerraa hoe |

jete daane an ke jeea baajh na koe |

pahilaa paanee jeeo hai jit hariaa sabh koe |

sootak kiau kar rakheeai sootak pavai rasoe |

naanak sootak ev na utarai giaan utaare dhoe |1|

mahalaa 1 |

man kaa sootak lobh hai jihavaa sootak koorr |

akhee sootak vekhanaa par tria par dhan roop |

kanee sootak kan pai laaeitabaaree khaeh |

naanak hansaa aadamee badhe jam pur jaeh |2|

mahalaa 1 |

sabho sootak bharam hai doojai lagai jaae |

jaman maranaa hukam hai bhaanai aavai jaae |

khaanaa peenaa pavitru hai diton rijak sanbaeh |

naanak jinaee guramukh bujhiaa tinaa sootak naeh |3|

paurree |

satigur vaddaa kar saalaaheeai jis vich vaddeea vaddiaaeea |

seh mele taa nadaree aaeea |

jaa tis bhaanaa taa man vasaaeea |

kar hukam masatak hath dhar vichahu maar kadteea buriaaeea |

seh tutthai nau nidh paaeea |18|

Devanagari:

सलोकु मः १ ॥

जे करि सूतकु मंनीऐ सभ तै सूतकु होइ ॥

गोहे अतै लकड़ी अंदरि कीड़ा होइ ॥

जेते दाणे अंन के जीआ बाझु न कोइ ॥

पहिला पाणी जीउ है जितु हरिआ सभु कोइ ॥

सूतकु किउ करि रखीऐ सूतकु पवै रसोइ ॥

नानक सूतकु एव न उतरै गिआनु उतारे धोइ ॥१॥

मः १ ॥

मन का सूतकु लोभु है जिहवा सूतकु कूड़ु ॥

अखी सूतकु वेखणा पर त्रिअ पर धन रूपु ॥

कंनी सूतकु कंनि पै लाइतबारी खाहि ॥

नानक हंसा आदमी बधे जम पुरि जाहि ॥२॥

मः १ ॥

सभो सूतकु भरमु है दूजै लगै जाइ ॥

जंमणु मरणा हुकमु है भाणै आवै जाइ ॥

खाणा पीणा पवित्रु है दितोनु रिजकु संबाहि ॥

नानक जिनी गुरमुखि बुझिआ तिना सूतकु नाहि ॥३॥

पउड़ी ॥

सतिगुरु वडा करि सालाहीऐ जिसु विचि वडीआ वडिआईआ ॥

सहि मेले ता नदरी आईआ ॥

जा तिसु भाणा ता मनि वसाईआ ॥

करि हुकमु मसतकि हथु धरि विचहु मारि कढीआ बुरिआईआ ॥

सहि तुठै नउ निधि पाईआ ॥१८॥

Hukamnama Sahib Translations

English Translation:

Shalok, First Mehl:

If one accepts the concept of impurity, then there is impurity everywhere.

In cow-dung and wood there are worms.

As many as are the grains of corn, none is without life.

First, there is life in the water, by which everything else is made green.

How can it be protected from impurity? It touches our own kitchen.

O Nanak, impurity cannot be removed in this way; it is washed away only by spiritual wisdom. ||1||

First Mehl:

The impurity of the mind is greed, and the impurity of the tongue is falsehood.

The impurity of the eyes is to gaze upon the beauty of another man’s wife, and his wealth.

The impurity of the ears is to listen to the slander of others.

O Nanak, the mortal’s soul goes, bound and gagged to the city of Death. ||2||

First Mehl:

All impurity comes from doubt and attachment to duality.

Birth and death are subject to the Command of the Lord’s Will; through His Will we come and go.

Eating and drinking are pure, since the Lord gives nourishment to all.

O Nanak, the Gurmukhs, who understand the Lord, are not stained by impurity. ||3||

Pauree:

Praise the Great True Guru; within Him is the greatest greatness.

When the Lord causes us to meet the Guru, then we come to see them.

When it pleases Him, they come to dwell in our minds.

By His Command, when He places His hand on our foreheads, wickedness departs from within.

When the Lord is thoroughly pleased, the nine treasures are obtained. ||18||

Punjabi Translation:

ਜੇ ਸੂਤਕ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ (ਭਾਵ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਸੂਤਕ ਦਾ ਭਰਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਸੂਤਕ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ;

ਗੋਹੇ ਤੇ ਲਕੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੀ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਜੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ);

ਅੰਨ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਦਾਣੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਭੀ ਜੀਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਆਪ ਭੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਹਰਾ (ਭਾਵ, ਜਿੰਦ ਵਾਲਾ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੂਤਕ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਭਾਵ, ਸੂਤਕ ਦਾ ਭਰਮ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਕਠਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ) ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਸੂਤਕ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਭਾਵ, ਭਰਮਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆਂ) ਸੂਤਕ (ਮਨ ਤੋਂ) ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ (ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ) ਗਿਆਨ ਹੀ ਧੋ ਕੇ ਲਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੧॥

ਮਨ ਦਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਸੂਤਕ ਚੰਬੜਿਆ ਹੈ); ਜੀਭ ਦਾ ਸੂਤਕ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, (ਭਾਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਝੂਠ-ਰੂਪ ਸੂਤਕ ਹੈ);

(ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ) ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਤੱਕਣ ਦਾ ਸੂਤਕ (ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ);

(ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ) ਕੰਨ ਵਿਚ ਭੀ ਸੂਤਕ ਹੈ ਕਿ ਕੰਨ ਨਾਲ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਚੁਗ਼ਲੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ;

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਹੋ ਜਿਹੇ) ਮਨੁੱਖ (ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ) ਹੰਸਾਂ ਵਰਗੇ (ਸੋਹਣੇ) ਹੋਣ (ਤਾਂ ਭੀ ਉਹ) ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਨਰਕ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

ਸੂਤਕ ਨਿਰਾ ਭਰਮ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ (ਸੂਤਕ-ਰੂਪ ਭਰਮ) ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਫਸਿਆਂ (ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ) ਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

(ਉਞ ਤਾਂ) ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਜੀਵ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾ ਹੈ।

(ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ) ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਭੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ (ਭਾਵ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ) ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਰਿਜ਼ਕ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ॥੩॥

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀ ਨੇ (ਗੁਰੂ ਨਾਲ) ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਣ ਅੱਖੀਂ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ,

ਅਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਭੀ ਗੁਣ ਵੱਸ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਪਤੀ-ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਸੰਨ ਹੋ ਪਏ, ਤਾਂ ਮਾਨੋ, ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ॥੧੮॥

Spanish Translation:

Slok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Si uno acepta el concepto de la impureza, entonces hay impureza por todas partes.

En el excremento de vaca y en la madera hay gusanos,

tantos como sean los granos de maíz, ninguno está sin vida.

Primero había vida en el agua por medio de la cual todo lo demás se volvió verde.

¿Cómo puede estar protegida de impurezas?, pues llega hasta nuestra propia cocina.

Oh, dice Nanak, la impureza no se puede quitar de esta forma, es lavada sólo con la Sabiduría Espiritual. (1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

La impureza de la mente es la envidia, la de la lengua es la falsedad,

la impureza de los ojos es la envidia de la pareja, de la belleza y de las riquezas de los demás.

La impureza del oído es el escuchar y decir rumores.

Dice Nanak, aún los más puros son amarrados y llevados a la ciudad de la muerte. (2)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

La impureza de las impurezas es amar a otro que no sea el Señor.

El nacimiento y la muerte se dan por Su Voluntad; a través de Su Voluntad uno viene y va.

Cuando el Señor nos bendice con comida y bebida a través de Su Misericordia, eso es Puro.

Dice Nanak, a los Gurmukjs que entienden al Señor, la impureza no se les pega. (3)

Pauri

Grande, Grande es el Verdadero Guru porque Él es el Tesoro de Bien.

Cuando el Señor nos conduce al Guru, solamente entonces podemos reconocer Sus Virtudes,

y cuando así es Su Voluntad, éstas se enaltecen en nuestras mentes.

Él ordena que nuestra maldad se nos quite poniendo Su Mano en nuestra frente.

Pero sólo cuando el Señor muestra Su Misericordia recibimos los Nueve Tesoros del Señor. (18)

Daily Hukamnama Sahib

Tags: Daily Hukamnama Sahib from Sri Darbar Sahib, Sri Amritsar | Golden Temple Mukhwak | Today’s Hukamnama Sahib | Hukamnama Sahib Darbar Sahib | Hukamnama Guru Granth Sahib Ji | Aaj da Hukamnama Amritsar | Mukhwak Sri Darbar Sahib

Thursday, 22 December 2022

Daily Hukamnama Sahib 8 September 2021 Sri Darbar Sahib