Categories
Hukamnama Sahib

Daily Hukamnama Sahib Sri Darbar Sahib 12 August 2021 | Mukhwak – Today’s Hukamnama Sahib

Daily Hukamnama Sahib from Sri Darbar Sahib, Sri Amritsar

Thursday, 12 August 2021

ਰਾਗੁ ਧਨਾਸਰੀ – ਅੰਗ 678

Raag Dhanaasree – Ang 678

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਜਿਨਿ ਤੁਮ ਭੇਜੇ ਤਿਨਹਿ ਬੁਲਾਏ ਸੁਖ ਸਹਜ ਸੇਤੀ ਘਰਿ ਆਉ ॥

ਅਨਦ ਮੰਗਲ ਗੁਨ ਗਾਉ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਨਿਹਚਲ ਰਾਜੁ ਕਮਾਉ ॥੧॥

ਤੁਮ ਘਰਿ ਆਵਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ॥

ਤੁਮਰੇ ਦੋਖੀ ਹਰਿ ਆਪਿ ਨਿਵਾਰੇ ਅਪਦਾ ਭਈ ਬਿਤੀਤ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਨੇ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨੇਹਾਰੇ ਨਾਸਨ ਭਾਜਨ ਥਾਕੇ ॥

ਘਰਿ ਮੰਗਲ ਵਾਜਹਿ ਨਿਤ ਵਾਜੇ ਅਪੁਨੈ ਖਸਮਿ ਨਿਵਾਜੇ ॥੨॥

ਅਸਥਿਰ ਰਹਹੁ ਡੋਲਹੁ ਮਤ ਕਬਹੂ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਅਧਾਰਿ ॥

ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਸਗਲ ਭੂ ਮੰਡਲ ਮੁਖ ਊਜਲ ਦਰਬਾਰ ॥੩॥

ਜਿਨ ਕੇ ਜੀਅ ਤਿਨੈ ਹੀ ਫੇਰੇ ਆਪੇ ਭਇਆ ਸਹਾਈ ॥

ਅਚਰਜੁ ਕੀਆ ਕਰਨੈਹਾਰੈ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਵਡਿਆਈ ॥੪॥੪॥੨੮॥

English Transliteration:

dhanaasaree mahalaa 5 |

jin tum bheje tineh bulaae sukh sehaj setee ghar aau |

anad mangal gun gaau sehaj dhun nihachal raaj kamaau |1|

tum ghar aavahu mere meet |

tumare dokhee har aap nivaare apadaa bhee biteet | rahaau |

pragatt keene prabh karanehaare naasan bhaajan thaake |

ghar mangal vaajeh nit vaaje apunai khasam nivaaje |2|

asathir rahahu ddolahu mat kabahoo gur kai bachan adhaar |

jai jai kaar sagal bhoo manddal mukh aoojal darabaar |3|

jin ke jeea tinai hee fere aape bheaa sahaaee |

acharaj keea karanaihaarai naanak sach vaddiaaee |4|4|28|

Devanagari:

धनासरी महला ५ ॥

जिनि तुम भेजे तिनहि बुलाए सुख सहज सेती घरि आउ ॥

अनद मंगल गुन गाउ सहज धुनि निहचल राजु कमाउ ॥१॥

तुम घरि आवहु मेरे मीत ॥

तुमरे दोखी हरि आपि निवारे अपदा भई बितीत ॥ रहाउ ॥

प्रगट कीने प्रभ करनेहारे नासन भाजन थाके ॥

घरि मंगल वाजहि नित वाजे अपुनै खसमि निवाजे ॥२॥

असथिर रहहु डोलहु मत कबहू गुर कै बचनि अधारि ॥

जै जै कारु सगल भू मंडल मुख ऊजल दरबार ॥३॥

जिन के जीअ तिनै ही फेरे आपे भइआ सहाई ॥

अचरजु कीआ करनैहारै नानक सचु वडिआई ॥४॥४॥२८॥

Hukamnama Sahib Translations

English Translation:

Dhanaasaree, Fifth Mehl:

The One who sent you, has now recalled you; return to your home now in peace and pleasure.

In bliss and ecstasy, sing His Glorious Praises; by this celestial tune, you shall acquire your everlasting kingdom. ||1||

Come back to your home, O my friend.

The Lord Himself has eliminated your enemies, and your misfortunes are past. ||Pause||

God, the Creator Lord, has glorified you, and your running and rushing around has ended.

In your home, there is rejoicing; the musical instruments continually play, and your Husband Lord has exalted you. ||2||

Remain firm and steady, and do not ever waver; take the Guru’s Word as your Support.

You shall be applauded and congratulated all over the world, and your face shall be radiant in the Court of the Lord. ||3||

All beings belong to Him; He Himself transforms them, and He Himself becomes their help and support.

The Creator Lord has worked a wondrous miracle; O Nanak, His glorious greatness is true. ||4||4||28||

Punjabi Translation:

(ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੇ!) ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ (ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ) ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ-ਘਰ ਵਿਚ ਟਿਕੀ ਰਹੁ।

ਹੇ ਜਿੰਦੇ! ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਰੌ ਵਿਚ, ਆਨੰਦ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਿ-ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰ (ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਾਦਿਕ ਵੈਰੀਆਂ ਉਤੇ) ਅਟੱਲ ਰਾਜ ਕਰ ॥੧॥

ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ (ਮਨ)! (ਹੁਣ) ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ-ਘਰ ਵਿਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹੁ (ਆ ਜਾ)।

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ (ਕਾਮਾਦਿਕ) ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, (ਕਾਮਾਦਿਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਮਾਰ ਦੀ) ਬਿਪਤਾ (ਹੁਣ) ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਰਹਾਉ॥

(ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੇ!) ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਟਕਣਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ।

ਖਸਮ-ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਮੇਹਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ-ਘਰ ਵਿਚ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਦੇ (ਮਾਨੋ) ਵਾਜੇ ਸਦਾ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

(ਹੇ ਜਿੰਦੇ!) ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਤੂੰ ਭੀ (ਕਾਮਾਦਿਕ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ) ਪੱਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾ, ਵੇਖੀਂ, ਹੁਣ ਕਦੇ ਭੀ ਨਾਹ ਡੋਲੀਂ।

ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਸੋਭਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਉਜਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ॥੩॥

ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ (ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) ਮੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਖੇਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ॥੪॥੪॥੨੮॥

Spanish Translation:

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Aquél que te sacó fuera de tu Hogar, también te trajo de regreso en Santa Paz.

Canta entonces las Alabanzas del Señor con toda Dicha y Equilibrio y vive eternamente en Éxtasis. (1)

Oh amigo, ven ya de regreso a tu Hogar, pues todos tus adversarios han sido controlados por Dios

y tus aflicciones han pasado. (Pausa)

Tu Señor Creador te ha traído Gloria y las inestabilidades de tu mente han cesado,

en tu Hogar ahora resuena la Melodía Celestial y de Éxtasis; tal es la Bendición que tu Señor te ha regalado. (2)

Estate en Paz ahora y no te preocupes, sólo apóyate en la Palabra del Shabd del Guru

y el mundo entero va a resonar con tu victoria y tu semblante va a brillar en la Corte del Señor. (3)

Aquél a Quien pertenezco, sólo Él ha transformado mi estado, Él se ha vuelto mi Amigo.

Tan Maravillosos son los Milagros de mi Señor Creador, sí, Su Gloria es siempre Verdadera. (4-4-28)

Daily Hukamnama Sahib

Tags: Daily Hukamnama Sahib from Sri Darbar Sahib, Sri Amritsar | Golden Temple Mukhwak | Today’s Hukamnama Sahib | Hukamnama Sahib Darbar Sahib | Hukamnama Guru Granth Sahib Ji | Aaj da Hukamnama Amritsar | Mukhwak Sri Darbar Sahib

Thursday, 12 August 2021

Daily Hukamnama Sahib 8 September 2021 Sri Darbar Sahib