Categories
Hukamnama Sahib

Daily Hukamnama Sahib Sri Darbar Sahib 12 March 2022 | Mukhwak – Today’s Hukamnama Sahib

Daily Hukamnama Sahib from Sri Darbar Sahib, Sri Amritsar

Saturday, 12 March 2022

ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ – ਅੰਗ 955

Raag Raamkalee – Ang 955

ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ਵੇਲਿ ਪਿੰਞਾਇਆ ਕਤਿ ਵੁਣਾਇਆ ॥

ਕਟਿ ਕੁਟਿ ਕਰਿ ਖੁੰਬਿ ਚੜਾਇਆ ॥

ਲੋਹਾ ਵਢੇ ਦਰਜੀ ਪਾੜੇ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਸੀਵੈ ॥

ਇਉ ਪਤਿ ਪਾਟੀ ਸਿਫਤੀ ਸੀਪੈ ਨਾਨਕ ਜੀਵਤ ਜੀਵੈ ॥

ਹੋਇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਪੜੁ ਪਾਟੈ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਗੰਢੈ ॥

ਮਾਹੁ ਪਖੁ ਕਿਹੁ ਚਲੈ ਨਾਹੀ ਘੜੀ ਮੁਹਤੁ ਕਿਛੁ ਹੰਢੈ ॥

ਸਚੁ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੈ ਨਾਹੀ ਸੀਤਾ ਕਦੇ ਨ ਪਾਟੈ ॥

ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚੋ ਸਚਾ ਤਿਚਰੁ ਜਾਪੀ ਜਾਪੈ ॥੧॥

ਮਃ ੧ ॥

ਸਚ ਕੀ ਕਾਤੀ ਸਚੁ ਸਭੁ ਸਾਰੁ ॥

ਘਾੜਤ ਤਿਸ ਕੀ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ॥

ਸਬਦੇ ਸਾਣ ਰਖਾਈ ਲਾਇ ॥

ਗੁਣ ਕੀ ਥੇਕੈ ਵਿਚਿ ਸਮਾਇ ॥

ਤਿਸ ਦਾ ਕੁਠਾ ਹੋਵੈ ਸੇਖੁ ॥

ਲੋਹੂ ਲਬੁ ਨਿਕਥਾ ਵੇਖੁ ॥

ਹੋਇ ਹਲਾਲੁ ਲਗੈ ਹਕਿ ਜਾਇ ॥

ਨਾਨਕ ਦਰਿ ਦੀਦਾਰਿ ਸਮਾਇ ॥੨॥

ਮਃ ੧ ॥

ਕਮਰਿ ਕਟਾਰਾ ਬੰਕੁੜਾ ਬੰਕੇ ਕਾ ਅਸਵਾਰੁ ॥

ਗਰਬੁ ਨ ਕੀਜੈ ਨਾਨਕਾ ਮਤੁ ਸਿਰਿ ਆਵੈ ਭਾਰੁ ॥੩॥

ਪਉੜੀ ॥

ਸੋ ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਬਦਿ ਮਿਲੈ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਚਲੈ ॥

ਸਚੁ ਧਿਆਇਨਿ ਸੇ ਸਚੇ ਜਿਨ ਹਰਿ ਖਰਚੁ ਧਨੁ ਪਲੈ ॥

ਭਗਤ ਸੋਹਨਿ ਗੁਣ ਗਾਵਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਚਲੈ ॥

ਰਤਨ ਬੀਚਾਰੁ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਭਲੈ ॥

ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇਦਾ ਆਪੇ ਦੇਇ ਵਡਿਆਈ ॥੧੯॥

English Transliteration:

salok mahalaa 1 |

vel pinyaaeaa kat vunaaeaa |

katt kutt kar khunb charraaeaa |

lohaa vadte darajee paarre sooee dhaagaa seevai |

eiau pat paattee sifatee seepai naanak jeevat jeevai |

hoe puraanaa kaparr paattai sooee dhaagaa gandtai |

maahu pakh kihu chalai naahee gharree muhat kichh handtai |

sach puraanaa hovai naahee seetaa kade na paattai |

naanak saahib sacho sachaa tichar jaapee jaapai |1|

mahalaa 1 |

sach kee kaatee sach sabh saar |

ghaarrat tis kee apar apaar |

sabade saan rakhaaee laae |

gun kee thekai vich samaae |

tis daa kutthaa hovai sekh |

lohoo lab nikathaa vekh |

hoe halaal lagai hak jaae |

naanak dar deedaar samaae |2|

mahalaa 1 |

kamar kattaaraa bankurraa banke kaa asavaar |

garab na keejai naanakaa mat sir aavai bhaar |3|

paurree |

so satasangat sabad milai jo guramukh chalai |

sach dhiaaein se sache jin har kharach dhan palai |

bhagat sohan gun gaavade guramat achalai |

ratan beechaar man vasiaa gur kai sabad bhalai |

aape mel milaaeidaa aape dee vaddiaaee |19|

Devanagari:

सलोक मः १ ॥

वेलि पिंञाइआ कति वुणाइआ ॥

कटि कुटि करि खुंबि चड़ाइआ ॥

लोहा वढे दरजी पाड़े सूई धागा सीवै ॥

इउ पति पाटी सिफती सीपै नानक जीवत जीवै ॥

होइ पुराणा कपड़ु पाटै सूई धागा गंढै ॥

माहु पखु किहु चलै नाही घड़ी मुहतु किछु हंढै ॥

सचु पुराणा होवै नाही सीता कदे न पाटै ॥

नानक साहिबु सचो सचा तिचरु जापी जापै ॥१॥

मः १ ॥

सच की काती सचु सभु सारु ॥

घाड़त तिस की अपर अपार ॥

सबदे साण रखाई लाइ ॥

गुण की थेकै विचि समाइ ॥

तिस दा कुठा होवै सेखु ॥

लोहू लबु निकथा वेखु ॥

होइ हलालु लगै हकि जाइ ॥

नानक दरि दीदारि समाइ ॥२॥

मः १ ॥

कमरि कटारा बंकुड़ा बंके का असवारु ॥

गरबु न कीजै नानका मतु सिरि आवै भारु ॥३॥

पउड़ी ॥

सो सतसंगति सबदि मिलै जो गुरमुखि चलै ॥

सचु धिआइनि से सचे जिन हरि खरचु धनु पलै ॥

भगत सोहनि गुण गावदे गुरमति अचलै ॥

रतन बीचारु मनि वसिआ गुर कै सबदि भलै ॥

आपे मेलि मिलाइदा आपे देइ वडिआई ॥१९॥

Hukamnama Sahib Translations

English Translation:

Salok, First Mehl:

The cotton is ginned, woven and spun;

the cloth is laid out, washed and bleached white.

The tailor cuts it with his scissors, and sews it with his thread.

Thus, the torn and tattered honor is sewn up again, through the Lord’s Praise, O Nanak, and one lives the true life.

Becoming worn, the cloth is torn; with needle and thread it is sewn up again.

It will not last for a month, or even a week. It barely lasts for an hour, or even a moment.

But the Truth does not grow old; and when it is stitched, it is never torn again.

O Nanak, the Lord and Master is the Truest of the True. While we meditate on Him, we see Him. ||1||

First Mehl:

The knife is Truth, and its steel is totally True.

Its workmanship is incomparably beautiful.

It is sharpened on the grindstone of the Shabad.

It is placed in the scabbard of virtue.

If the Shaykh is killed with that,

then the blood of greed will spill out.

One who is slaughtered in this ritualistic way, will be attached to the Lord.

O Nanak, at the Lord’s door, he is absorbed into His Blessed Vision. ||2||

First Mehl:

A beautiful dagger hangs by your waist, and you ride such a beautiful horse.

But don’t be too proud; O Nanak, you may fall head first to the ground. ||3||

Pauree:

They alone walk as Gurmukh, who receive the Shabad in the Sat Sangat, the True Congregation.

Meditating on the True Lord, they become truthful; they carry in their robes the supplies of the Lord’s wealth.

The devotees look beautiful, singing the Praises of the Lord; following the Guru’s Teachings, they become stable and unchanging.

They enshrine the jewel of contemplation within their minds, and the most sublime Word of the Guru’s Shabad.

He Himself unites in His Union; He Himself grants glorious greatness. ||19||

Punjabi Translation:

(ਰੂੰ ਵੇਲਣੇ ਵਿਚ) ਵੇਲ ਕੇ ਪਿੰਞਾਈਦਾ ਹੈ, ਕੱਤ ਕੇ (ਕੱਪੜਾ) ਉਣਾਈਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਕੇ (ਧੁਆਣ ਲਈ) ਖੁੰਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈਦਾ ਹੈ।

(ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ) ਕੈਂਚੀ ਕਤਰਦੀ ਹੈ, ਦਰਜ਼ੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਸਿਊਂਦਾ ਹੈ।

(ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਪਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ ਸੂਈ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਸੀਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਤਿਵੇਂ ਹੀ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸੁਚੱਜਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕੱਪੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਪਾਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਢ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

(ਪਰ ਇਹ ਗੰਢਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਕੱਪੜਾ) ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਅੱਧਾ ਮਹੀਨਾ ਤੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਘੜੀ ਦੋ ਘੜੀ (ਥੋੜਾ ਚਿਰ) ਹੀ ਹੰਢਦਾ ਹੈ;

(ਪਰ) ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ (-ਰੂਪ ਪਟੋਲਾ) ਕਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਪਾਟਦਾ ਨਹੀਂ (ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਉਸ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ)।

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪ੍ਰਭੂ-ਖਸਮ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰੀਏ ॥੧॥

ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਛੁਰੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ (ਉਸ ਛੁਰੀ ਦਾ) ਸਾਰਾ ਲੋਹਾ ਹੋਵੇ,

ਉਸ ਛੁਰੀ ਦੀ ਘਾੜਤ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ;

ਇਹ ਛੁਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਣ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,

ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਿਆਨ ਵਿਚ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਸ਼ੇਖ਼ ਇਸ ਛੁਰੀ ਦਾ ਕੁੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ (ਭਾਵ, ਜੇ ‘ਸ਼ੇਖ਼’ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਵਿਚ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ)

ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਬ-ਰੂਪ ਲਹੂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਾਲ ਹੋ ਕੇ (ਕੁੱਠਾ ਜਾ ਕੇ) ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ,

ਤੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ (ਅੱਪੜ ਕੇ) ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਕਟਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸੁਆਰ ਹੋਵੇ,

(ਫਿਰ ਭੀ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮਾਣ ਨਾਹ ਕਰੀਏ, (ਕੀਹ ਪਤਾ ਹੈ) ਮਤਾਂ ਸਿਰ-ਭਾਰ ਡਿੱਗ ਪਏ ॥੩॥

ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਚ (ਆ ਕੇ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਰੂਪ ਧਨ ਹੈ (ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ) ਖ਼ਰਚ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਵੱਸਦੀ ਹੈ।

(ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ) ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਮਿਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਭਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧੯॥

Spanish Translation:

Slok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Cuando el algodón es empacado, amarrado, hilado y tejido;

después batido, limpiado y curtido, entonces el cortador corta con sus tijeras la tela que después cose con la aguja.

Así el harapo del hombre es honrado

y mostrado íntegro a través de la Alabanza del Señor, si uno vive en la Verdad.

La tela cuando se desgasta se rasga

y la aguja enmienda sus lágrimas por un mes o medio mes o una hora o un momento.

Pero habitando en la Verdad, nunca se desgasta y una vez cocida, nunca se rasga.

Oh, dice Nanak, el Señor y Maestro es lo Verdadero de la Verdad, mientras meditamos en Él, Lo vemos. (1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Si la Verdad es la daga y el acero real,

entonces su Naturaleza es de Gloria Infinita.

Y si esa daga es afilada en la piedra de la Palabra,

si se guarda en la funda de la Virtud

y el sheik postra su cabeza en esa daga,

toda la avaricia que trae en la sangre drenará.

Así la vida de ese ser se llenará de satisfacción y vivirá apegado a Dios,

entonces se podrá inmergir en la Visión de Dios cuando llegue a la Puerta del Señor.(2)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Montar un bello caballo con una espada danzando al lado,

no debe de enorgullecernos, pues podría uno caerse de cabeza al suelo. (3)

Pauri

Sólo caminan como Gurmukjs, quienes reciben el Shabd en la Saad Sangat, la Verdadera Congregación.

Meditando en el Señor Verdadero, se vuelven verdaderos, y llevan en sus túnicas la Riqueza del Señor.

Los Devotos se ven bellos, cantando las Glorias del Señor, siguiendo las Enseñanzas del Guru, se estabilizan sin inmutarse.

Ellos enaltecen la Joya de la Meditación y la más Sublime Palabra del Shabd del Guru en sus mentes.

Él Mismo los funde en Su Unión y les otorga la Gloria. (19)

Daily Hukamnama Sahib

Tags: Daily Hukamnama Sahib from Sri Darbar Sahib, Sri Amritsar | Golden Temple Mukhwak | Today’s Hukamnama Sahib | Hukamnama Sahib Darbar Sahib | Hukamnama Guru Granth Sahib Ji | Aaj da Hukamnama Amritsar | Mukhwak Sri Darbar Sahib

Saturday, 12 March 2022

Daily Hukamnama Sahib 8 September 2021 Sri Darbar Sahib