Categories
Hukamnama Sahib

Daily Hukamnama Sahib Sri Darbar Sahib 23 August 2023 | Mukhwak – Today’s Hukamnama Sahib

Daily Hukamnama Sahib from Sri Darbar Sahib, Sri Amritsar

Wednesday, 23 August 2023

ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ – ਅੰਗ 514

Raag Gujri – Ang 514

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਆਪਿ ਅਖਾਇਦਾ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਿਫਤਿ ਸਲਾਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਬਾਣੀ ਸਚੁ ਹੈ ਸਚਿ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥

ਨਾਨਕ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਤਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਇਆ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੧॥

ਮਃ ੩ ॥

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਤੀ ਰਸਨਾ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਈ ॥

ਪੂਰੈ ਸਬਦਿ ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਲਿਆ ਆਈ ॥

ਵਡਭਾਗੀਆ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਮੁਹਹੁ ਕਢਾਈ ॥

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਹਿ ਸੇਈ ਜਨ ਸੋਹਣੇ ਤਿਨੑ ਕਉ ਪਰਜਾ ਪੂਜਣ ਆਈ ॥

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ ਦਰਿ ਸਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥੨॥

ਪਉੜੀ ॥

ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਕਾਇਆ ਗੜੑ ਭੀਤਰਿ ਕੂੜੁ ਕੁਸਤੁ ਅਭਿਮਾਨੀ ॥

ਭਰਮਿ ਭੂਲੇ ਨਦਰਿ ਨ ਆਵਨੀ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ ॥

ਉਪਾਇ ਕਿਤੈ ਨ ਲਭਨੀ ਕਰਿ ਭੇਖ ਥਕੇ ਭੇਖਵਾਨੀ ॥

ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਖੋਲਾਈਅਨਿੑ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਾਨੀ ॥

ਹਰਿ ਜੀਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਰਖੁ ਹੈ ਜਿਨ ਪੀਆ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ ॥੧੪॥

English Transliteration:

salok mahalaa 3 |

vaahu vaahu aap akhaaeidaa gur sabadee sach soe |

vaahu vaahu sifat salaah hai guramukh boojhai koe |

vaahu vaahu baanee sach hai sach milaavaa hoe |

naanak vaahu vaahu karatiaa prabh paaeaa karam paraapat hoe |1|

mahalaa 3 |

vaahu vaahu karatee rasanaa sabad suhaaee |

poorai sabad prabh miliaa aaee |

vaddabhaageea vaahu vaahu muhahu kadtaaee |

vaahu vaahu kareh seee jan sohane tina kau parajaa poojan aaee |

vaahu vaahu karam paraapat hovai naanak dar sachai sobhaa paaee |2|

paurree |

bajar kapaatt kaaeaa garra bheetar koorr kusat abhimaanee |

bharam bhoole nadar na aavanee manamukh andh agiaanee |

aupaae kitai na labhanee kar bhekh thake bhekhavaanee |

gur sabadee kholaaeeana har naam japaanee |

har jeeo amrit birakh hai jin peea te tripataanee |14|

Devanagari:

सलोकु मः ३ ॥

वाहु वाहु आपि अखाइदा गुर सबदी सचु सोइ ॥

वाहु वाहु सिफति सलाह है गुरमुखि बूझै कोइ ॥

वाहु वाहु बाणी सचु है सचि मिलावा होइ ॥

नानक वाहु वाहु करतिआ प्रभु पाइआ करमि परापति होइ ॥१॥

मः ३ ॥

वाहु वाहु करती रसना सबदि सुहाई ॥

पूरै सबदि प्रभु मिलिआ आई ॥

वडभागीआ वाहु वाहु मुहहु कढाई ॥

वाहु वाहु करहि सेई जन सोहणे तिन कउ परजा पूजण आई ॥

वाहु वाहु करमि परापति होवै नानक दरि सचै सोभा पाई ॥२॥

पउड़ी ॥

बजर कपाट काइआ गड़ भीतरि कूड़ु कुसतु अभिमानी ॥

भरमि भूले नदरि न आवनी मनमुख अंध अगिआनी ॥

उपाइ कितै न लभनी करि भेख थके भेखवानी ॥

गुर सबदी खोलाईअनि हरि नामु जपानी ॥

हरि जीउ अंम्रित बिरखु है जिन पीआ ते त्रिपतानी ॥१४॥

Hukamnama Sahib Translations

English Translation:

Shalok, Third Mehl:

Waaho! Waaho! The Lord Himself causes us to praise Him, through the True Word of the Guru’s Shabad.

Waaho! Waaho! is His Eulogy and Praise; how rare are the Gurmukhs who understand this.

Waaho! Waaho! is the True Word of His Bani, by which we meet our True Lord.

O Nanak, chanting Waaho! Waaho! God is attained; by His Grace, He is obtained. ||1||

Third Mehl:

Chanting Waaho! Waaho! the tongue is adorned with the Word of the Shabad.

Through the Perfect Shabad, one comes to meet God.

How very fortunate are those, who with their mouths, chant Waaho! Waaho!

How beautiful are those persons who chant Waaho! Waaho! ; people come to venerate them.

Waaho! Waaho! is obtained by His Grace; O Nanak, honor is obtained at the Gate of the True Lord. ||2||

Pauree:

Within the fortress of body, are the hard and rigid doors of falsehood, deception and pride.

Deluded by doubt, the blind and ignorant self-willed manmukhs cannot see them.

They cannot be found by any efforts; wearing their religious robes, the wearers have grown weary of trying.

The doors are opened only by the Word of the Guru’s Shabad, and then, one chants the Name of the Lord.

The Dear Lord is the Tree of Ambrosial Nectar; those who drink in this Nectar are satisfied. ||14||

Punjabi Translation:

ਉਹ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਮਨੁੱਖ ਪਾਸੋਂ) ‘ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ’ ਅਖਵਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ),

ਕੋਈ (ਵਿਰਲਾ) ਗੁਰਮੁਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਾਹ ਵਾਹ’ ਆਖਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ,

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, (ਇਸ ਨਾਲ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ) ਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ; (ਪਰ, ਇਹ ਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ) ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ॥੧॥

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ‘ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ’ ਆਖਦੀ ਜੀਭ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ,

ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੈ।

ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ‘ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ’ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ,

ਜੋ ਮਨੁੱਖ ‘ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ’ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦਰ ਤੇ ਸੋਭਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ॥੨॥

ਅਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ-ਰੂਪ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੂੜ ਤੇ ਕੁਸੱਤ-ਰੂਪ ਕਰੜੇ ਫਾਟਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ,

ਪਰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਭੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭੇਖ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਕਿਸੇ ਉਪਾਉ ਕਰਨ ਨਾਲ (ਇਹ ਫਾਟਕ) ਨਹੀਂ ਦਿੱਸੇ,

(ਹਾਂ) ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਪਾਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤਿ ਨਾਲ ਖੁਲ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਭੂ (ਦਾ ਨਾਮ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਇਸ ਦਾ ਰਸ) ਪੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਜ ਗਏ ਹਨ ॥੧੪॥

Spanish Translation:

Slok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El Verdadero Señor permite al hombre alabarlo a través del Bani de la Palabra del Guru.

A través del Guru uno se percata de que alabarlo significa inmergirse en Su Maravilla.

Bendita es la Palabra del Guru; a través de ella, uno es amalgamado con el Verdadero Uno.

Uno obtiene al Señor a través de Su Alabanza; por Su Gracia, Él es obtenido. (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Cantando la Alabanza, la lengua es adornada con la Palabra del Shabd, pues a través de la Palabra Perfecta,

uno llega a encontrar a Dios.

Afortunados son aquéllos que alaban al Señor, y se ven bellos y el mundo entero los aclama.

Es a través de la Gracia del Señor que uno es bendecido

con Su Alabanza y así obtiene la Gloria en la Puerta del Señor. (2)

Pauri

En la fortaleza de nuestro cuerpo están las dos puertas cerradas y duras que son la falsedad y el ego.

Pero los arrogantes Manmukjs, por su ceguera e ignorancia, son engañados por la duda y no ven las puertas que dan acceso al interior.

Se adornan con muchos ropajes y hacen todo tipo de esfuerzos, pero no las encuentran.

La Palabra del Bani del Guru es la Llave que abre las Puertas para poder penetrar en el Reino del Nombre.

El Señor es el Árbol de Ambrosia, y aquéllos que prueban Su Fruta son saciados. (14)

Daily Hukamnama Sahib

Tags: Daily Hukamnama Sahib from Sri Darbar Sahib, Sri Amritsar | Golden Temple Mukhwak | Today’s Hukamnama Sahib | Hukamnama Sahib Darbar Sahib | Hukamnama Guru Granth Sahib Ji | Aaj da Hukamnama Amritsar | Mukhwak Sri Darbar Sahib

Wednesday, 23 August 2023

Daily Hukamnama Sahib 8 September 2021 Sri Darbar Sahib