Categories
Hukamnama Sahib

Daily Hukamnama Sahib Sri Darbar Sahib 31 March 2023 | Mukhwak – Today’s Hukamnama Sahib

Daily Hukamnama Sahib from Sri Darbar Sahib, Sri Amritsar

Friday, 31 March 2023

ਰਾਗੁ ਤਿਲੰਗ – ਅੰਗ 722

Raag Tilang – Ang 722

ਤਿਲੰਗ ਮਃ ੧ ॥

ਇਆਨੜੀਏ ਮਾਨੜਾ ਕਾਇ ਕਰੇਹਿ ॥

ਆਪਨੜੈ ਘਰਿ ਹਰਿ ਰੰਗੋ ਕੀ ਨ ਮਾਣੇਹਿ ॥

ਸਹੁ ਨੇੜੈ ਧਨ ਕੰਮਲੀਏ ਬਾਹਰੁ ਕਿਆ ਢੂਢੇਹਿ ॥

ਭੈ ਕੀਆ ਦੇਹਿ ਸਲਾਈਆ ਨੈਣੀ ਭਾਵ ਕਾ ਕਰਿ ਸੀਗਾਰੋ ॥

ਤਾ ਸੋਹਾਗਣਿ ਜਾਣੀਐ ਲਾਗੀ ਜਾ ਸਹੁ ਧਰੇ ਪਿਆਰੋ ॥੧॥

ਇਆਣੀ ਬਾਲੀ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਾ ਧਨ ਕੰਤ ਨ ਭਾਵੈ ॥

ਕਰਣ ਪਲਾਹ ਕਰੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਸਾ ਧਨ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵੈ ॥

ਵਿਣੁ ਕਰਮਾ ਕਿਛੁ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਜੇ ਬਹੁਤੇਰਾ ਧਾਵੈ ॥

ਲਬ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਕੀ ਮਾਤੀ ਮਾਇਆ ਮਾਹਿ ਸਮਾਣੀ ॥

ਇਨੀ ਬਾਤੀ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਭਈ ਕਾਮਣਿ ਇਆਣੀ ॥੨॥

ਜਾਇ ਪੁਛਹੁ ਸੋਹਾਗਣੀ ਵਾਹੈ ਕਿਨੀ ਬਾਤੀ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ॥

ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੇ ਸੋ ਭਲਾ ਕਰਿ ਮਾਨੀਐ ਹਿਕਮਤਿ ਹੁਕਮੁ ਚੁਕਾਈਐ ॥

ਜਾ ਕੈ ਪ੍ਰੇਮਿ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਤਉ ਚਰਣੀ ਚਿਤੁ ਲਾਈਐ ॥

ਸਹੁ ਕਹੈ ਸੋ ਕੀਜੈ ਤਨੁ ਮਨੋ ਦੀਜੈ ਐਸਾ ਪਰਮਲੁ ਲਾਈਐ ॥

ਏਵ ਕਹਹਿ ਸੋਹਾਗਣੀ ਭੈਣੇ ਇਨੀ ਬਾਤੀ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ॥੩॥

ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ ਤਾ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ਅਉਰੁ ਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ ॥

ਸਹੁ ਨਦਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ਸੋ ਦਿਨੁ ਲੇਖੈ ਕਾਮਣਿ ਨਉ ਨਿਧਿ ਪਾਈ ॥

ਆਪਣੇ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਸਾ ਸੋਹਾਗਣਿ ਨਾਨਕ ਸਾ ਸਭਰਾਈ ॥

ਐਸੈ ਰੰਗਿ ਰਾਤੀ ਸਹਜ ਕੀ ਮਾਤੀ ਅਹਿਨਿਸਿ ਭਾਇ ਸਮਾਣੀ ॥

ਸੁੰਦਰਿ ਸਾਇ ਸਰੂਪ ਬਿਚਖਣਿ ਕਹੀਐ ਸਾ ਸਿਆਣੀ ॥੪॥੨॥੪॥

English Transliteration:

tilang mahalaa 1 |

eaanarree maanarraa kaae karehi |

aapanarrai ghar har rango kee na maanehi |

sahu nerrai dhan kamalee baahar kiaa dtoodtehi |

bhai keea dehi salaaeea nainee bhaav kaa kar seegaaro |

taa sohaagan jaaneeai laagee jaa sahu dhare piaaro |1|

eaanee baalee kiaa kare jaa dhan kant na bhaavai |

karan palaah kare bahutere saa dhan mehal na paavai |

vin karamaa kichh paaeeai naahee je bahuteraa dhaavai |

lab lobh ahankaar kee maatee maaeaa maeh samaanee |

einee baatee sahu paaeeai naahee bhee kaaman eaanee |2|

jaae puchhahu sohaaganee vaahai kinee baatee sahu paaeeai |

jo kichh kare so bhalaa kar maaneeai hikamat hukam chukaaeeai |

jaa kai prem padaarath paaeeai tau charanee chit laaeeai |

sahu kahai so keejai tan mano deejai aisaa paramal laaeeai |

ev kaheh sohaaganee bhaine inee baatee sahu paaeeai |3|

aap gavaaeeai taa sahu paaeeai aaur kaisee chaturaaee |

sahu nadar kar dekhai so din lekhai kaaman nau nidh paaee |

aapane kant piaaree saa sohaagan naanak saa sabharaaee |

aisai rang raatee sehaj kee maatee ahinis bhaae samaanee |

sundar saae saroop bichakhan kaheeai saa siaanee |4|2|4|

Devanagari:

तिलंग मः १ ॥

इआनड़ीए मानड़ा काइ करेहि ॥

आपनड़ै घरि हरि रंगो की न माणेहि ॥

सहु नेड़ै धन कंमलीए बाहरु किआ ढूढेहि ॥

भै कीआ देहि सलाईआ नैणी भाव का करि सीगारो ॥

ता सोहागणि जाणीऐ लागी जा सहु धरे पिआरो ॥१॥

इआणी बाली किआ करे जा धन कंत न भावै ॥

करण पलाह करे बहुतेरे सा धन महलु न पावै ॥

विणु करमा किछु पाईऐ नाही जे बहुतेरा धावै ॥

लब लोभ अहंकार की माती माइआ माहि समाणी ॥

इनी बाती सहु पाईऐ नाही भई कामणि इआणी ॥२॥

जाइ पुछहु सोहागणी वाहै किनी बाती सहु पाईऐ ॥

जो किछु करे सो भला करि मानीऐ हिकमति हुकमु चुकाईऐ ॥

जा कै प्रेमि पदारथु पाईऐ तउ चरणी चितु लाईऐ ॥

सहु कहै सो कीजै तनु मनो दीजै ऐसा परमलु लाईऐ ॥

एव कहहि सोहागणी भैणे इनी बाती सहु पाईऐ ॥३॥

आपु गवाईऐ ता सहु पाईऐ अउरु कैसी चतुराई ॥

सहु नदरि करि देखै सो दिनु लेखै कामणि नउ निधि पाई ॥

आपणे कंत पिआरी सा सोहागणि नानक सा सभराई ॥

ऐसै रंगि राती सहज की माती अहिनिसि भाइ समाणी ॥

सुंदरि साइ सरूप बिचखणि कहीऐ सा सिआणी ॥४॥२॥४॥

Hukamnama Sahib Translations

English Translation:

Tilang, First Mehl:

O foolish and ignorant soul-bride, why are you so proud?

Within the home of your own self, why do you not enjoy the Love of your Lord?

Your Husband Lord is so very near, O foolish bride; why do you search for Him outside?

Apply the Fear of God as the mascara to adorn your eyes, and make the Love of the Lord your ornament.

Then, you shall be known as a devoted and committed soul-bride, when you enshrine love for your Husband Lord. ||1||

What can the silly young bride do, if she is not pleasing to her Husband Lord?

She may plead and implore so many times, but still, such a bride shall not obtain the Mansion of the Lord’s Presence.

Without the karma of good deeds, nothing is obtained, although she may run around frantically.

She is intoxicated with greed, pride and egotism, and engrossed in Maya.

She cannot obtain her Husband Lord in these ways; the young bride is so foolish! ||2||

Go and ask the happy, pure soul-brides, how did they obtain their Husband Lord?

Whatever the Lord does, accept that as good; do away with your own cleverness and self-will.

By His Love, true wealth is obtained; link your consciousness to His lotus feet.

As your Husband Lord directs, so you must act; surrender your body and mind to Him, and apply this perfume to yourself.

So speaks the happy soul-bride, O sister; in this way, the Husband Lord is obtained. ||3||

Give up your selfhood, and so obtain your Husband Lord; what other clever tricks are of any use?

When the Husband Lord looks upon the soul-bride with His Gracious Glance, that day is historic – the bride obtains the nine treasures.

She who is loved by her Husband Lord, is the true soul-bride; O Nanak, she is the queen of all.

Thus she is imbued with His Love, intoxicated with delight; day and night, she is absorbed in His Love.

She is beautiful, glorious and brilliant; she is known as truly wise. ||4||2||4||

Punjabi Translation:

ਹੇ ਬਹੁਤ ਅੰਞਾਣ ਜਿੰਦੇ! ਇਤਨਾ ਕੋਝਾ ਮਾਣ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈਂ?

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਿਰਦੇ-ਘਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ (ਦੇ ਮਿਲਾਪ) ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਣਦੀ?

ਹੇ ਭੋਲੀ ਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਏ! ਪਤੀ-ਪ੍ਰਭੂ (ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੇਰੇ) ਨੇੜੇ ਵੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ (ਜੰਗਲ ਆਦਿਕ) ਬਾਹਰਲਾ ਸੰਸਾਰ ਕਿਉਂ ਭਾਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈਂ?

(ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ) ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ (ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ) ਡਰ-ਅਦਬ (ਦੇ ਸੁਰਮੇ) ਦੀਆਂ ਸਲਾਈਆਂ ਪਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹਾਰ-ਸਿੰਗਾਰ ਕਰ।

ਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸੋਹਾਗ ਭਾਗ ਵਾਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ॥੧॥

(ਪਰ) ਅੰਞਾਣ ਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਭੀ ਕੀਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਖਸਮ-ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਹੀ ਨਾਹ ਲੱਗੇ?

ਅਜੇਹੀ ਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਤਰਲੇ ਪਈ ਕਰੇ, ਉਹ ਪਤੀ-ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਹਲ-ਘਰ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

(ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ) ਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੀ ਹੀ ਦੌੜ-ਭੱਜ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਭੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਜੇ ਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਜੀਭ ਦੇ ਚਸਕੇ ਲਾਲਚ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ (ਆਦਿਕ) ਵਿਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਮਾਇਆ (ਦੇ ਮੋਹ) ਵਿਚ ਡੁੱਬੀ ਰਹੇ,

ਤਾਂ ਇਹਨੀਂ ਗੱਲੀਂ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਅੰਞਾਣ ਹੀ ਰਹੀ (ਜੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭੀ ਮਸਤ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭੀ ਸਮਝੇ ਕਿ ਉਹ ਪਤੀ-ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ) ॥੨॥

(ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤੀ-ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਕ) ਉਹਨਾਂ ਸੁਹਾਗ ਭਾਗ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੀਂ ਗੱਲੀਂ ਖਸਮ-ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ,

(ਉਹ ਇਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ) ਚਲਾਕੀ ਤੇ ਧੱਕਾ ਛੱਡ ਦਿਉ, ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝ ਕੇ (ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ) ਮੰਨੋ,

ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਨਾਮ-ਵਸਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਨ ਜੋੜੋ,

ਖਸਮ-ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ, ਬੱਸ! ਇਹ ਸੁਗੰਧੀ (ਜਿੰਦ ਵਾਸਤੇ) ਵਰਤੋ।

ਸੋਹਾਗ ਭਾਗ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹੀ ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭੈਣ! ਇਹਨੀਂ ਗੱਲੀਂ ਹੀ ਖਸਮ-ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ॥੩॥

ਖਸਮ-ਪ੍ਰਭੂ ਤਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਦਮ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾਕੀ ਹੈ।

(ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ) ਉਹ ਦਿਨ ਸਫਲ ਜਾਣੋ ਜਦੋਂ ਪਤੀ-ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਿਹਾਗ ਨਾਲ ਤੱਕੇ, (ਜਿਸ) ਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀ (ਵਲ ਮੇਹਰ ਦੀ) ਨਿਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨੋ ਨੌ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜੇਹੜੀ ਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਆਪਣੇ ਖਸਮ-ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਹਾਗ ਭਾਗ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ (ਜਗਤ-) ਪਰਵਾਰ ਵਿਚ ਆਦਰ-ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ-ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਹੜੀ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਹੜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,

ਉਹੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਕਲ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਣੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ॥੪॥੨॥੪॥

Spanish Translation:

Tilang, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Oh, novia ignorante, ¿Por qué te enorgulleces tanto,

y no gozas del Amor de tu Esposo en tu propio hogar?

Pues tan cerca está tu Señor y lo buscas tan lejos y por otras partes.

Aplica el Colirio de Su Reverencia a tus ojos y decora tu ser con Su Amor,

pues sólo así serás la verdadera Esposa, cuando ames a tu Señor. (1)

Oh tonto ignorante, ¿De qué te sirve tu belleza cuando al Mismo Señor no le gusta?

Lloras y gritas por Él, pero no te posas en la Mansión del Señor.

Sin acciones verdaderas, por más que uno vaya y venga por todas partes, ¿qué puede uno en realidad encontrar?

? Intoxicada con el ego, la avaricia y el orgullo,

la esposa es envuelta en la ilusión y de ésta forma la pobre ignorante no encuentra a su Esposo.(2)

Ve y pregunta a las verdaderas Esposas, ¿Cómo lograron estar con su Señor?

Ellas dicen que se someten a Su Voluntad, dejando de ser voluntariosas y dejando atrás su astucia.

A través del Amor de Dios encuentra el Tesoro de tu vida, enaltece Sus Pies en tu mente.

Obedece Su Comando, y Entrégale tu cuerpo y tu mente, ésta es la fragancia que aplicas a tu ser.

Dicen las verdaderas Esposas: oh hermana, así es como el Verdadero Señor es obtenido. (3)

Si nos deshacemos de nuestro ego negativo, encontramos a nuestro Señor, por ningún otro artificio

Él es obtenido y el día en que el Señor posa Su Mirada de Gracia en la Esposa, ella logra alcanzar en su ser los Nueve Tesoros de Éxtasis.

Dice Nanak, quien es la Bienamada del Señor, ella y sólo ella es la verdadera Esposa, ella es la verdadera Hermana de Hermanos.

Sumergida en el Color del Señor y en el Equilibrio, y sumergida día y noche en Su Amor,

ella es bella, gloriosa, brillante, sabia y vive despierta.(4-2-4)

Daily Hukamnama Sahib

Tags: Daily Hukamnama Sahib from Sri Darbar Sahib, Sri Amritsar | Golden Temple Mukhwak | Today’s Hukamnama Sahib | Hukamnama Sahib Darbar Sahib | Hukamnama Guru Granth Sahib Ji | Aaj da Hukamnama Amritsar | Mukhwak Sri Darbar Sahib

Friday, 31 March 2023

Daily Hukamnama Sahib 8 September 2021 Sri Darbar Sahib